ELU projekti käigus valminud õppematerjalid

See leht on loodud Tallinna Ülikooli ELU projekti "Matemaatika õppevahendite loomine 3D-printeri abil" raames üliõpilaste poolt.

Eesmärgiks oli luua matemaatika õppetöös kasutatavaid geomeetriliste kehade ja pindade infomaterjale ning mudeleid 3D-printimise teel.
Keskenduti 11 mudelile - Catalani pind, ellipsoid, elliptiline paraboloid, hüperboolne silinder, koonuselõiked, paraboolne silinder, pseudosfäär, Reimani pind (Arcsin z), sadultorn, Steineri pind, unduloid ja ühekatteline hüperboloid.

Selleks tutvuti kirjandusega, programmeriti kehade mudelid arvutis ning tehti need 3D-printerile arusaadavaks.

Projekt suunas erinevate erialade tudengeid koostööd tegema, et luua infomaterjalid ja panna arvuti ja 3D-printer trükkima just soovitud kehasid/pindu.

Uudsuseks oli 3D-printeri kasutamine ja selle võimaluste selgeks tegemine. Teaduspõhisuse poolelt tuli tutvuda kehade võrranditega ning osata neid õigetesse reeperitesse teisendada.

Oodatav tulemus, komplekt geomeetria kursustes kasutatavaid ruumilisi kehi ja pindu, valmis koos infomaterjalidega.

TLU
ELU

Catalani minimaalpind


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas: link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Ellipsoid


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Elliptiline paraboloid


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Hüperboolne silinder


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Koonuselõiked


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Paraboolne silinder


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile: link

Pseudosfäär


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Riemanni pind (Arcsin z)


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Sadultorn


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Steineri pind


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Unduloid


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Ühekatteline hüperboloid


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Dini pind


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Oloid


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Ahvisadul


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Enneperi pind


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Toor


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link

Boy pind


Mudelid
Link mudelile Thingiverse keskkonnas:
link
Link mudeli kohta käivale seletusmaterjalile:
link