Course programs

A course programme is a document that defines the content and achievement requirements of a subject, and by which the responsible teacher:

See below the course programmes for Spring term 2017 according to the academic level:

Bachelor's level           Master's level           Doctorate level

In English

In Estonian

IFI6001.DT Effective Computer Usage
Andrus Rinde Wed 15:45

IFI6075.DT Multimedia
Andrus Rinde Mon, Wed 10:15 (BFRB-2)
Andrus Rinde Mon 14:15 (BFRB-2) 

IFI6099.DT Computer Games
Martin Sillaots

IFI6206.DT Basics of the Digital Competences
Andrus Rinde Mon 8:15

IFI6001.DT Arvuti töövahendina
Jaanika Meigas E 10:15 (7. rühm)
Jaanika Meigas T 14:15 (2. rühm)
Jaanika Meigas N 8:15 (6. rühm)
Jaanika Meigas R 14:15 (BFFVB, KUKOB, KUKUB, KUMUB)
Kalle Kivi K 8:15 (4. rühm)
Olev Räisa E 16:15 (1. rühm)
Olev Räisa T 16:15 (3. rühm)
Olev Räisa K 14:15 (5. rühm)

IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid
Vello Kukk T 14:15

IFI6023.DT Arvutigraafika
Romil Rõbtšenkov K 8:15 (4. rühm, digitaalne meedia)
Romil Rõbtšenkov N 14:15 (valikaine)
Romil Rõbtšenkov N 14:15 (digitaalne meedia, 3. rühm)

IFI6038.DT XML rakendused
Jaagup Kippar N 10:15 (tarkvaraarendus)
Jaagup Kippar N 12:15(digitaalne meedia)

IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus
Marek Kusmin  

IFI6060.DT .NET raamistik
Jaagup Kippar

IFI6069.DT Programmeerimise põhikursus
Jaagup Kippar E 12:15; N 8.15(1. ja 2. rühm, tarkvaraarendus)
Jaagup Kippar T 12:15 (3. rühm, digitaalne meedia)
Jaagup Kippar R 12:15 (4. rühm, digitaalne meedia) 

IFI6077.DT 3D Modelleerimine I
Kalle Kivi

IFI6078.DT Meediatehnoloogiad
Birgy Lorenz

IFI6081.DT Andmeanalüüs I
Kairi Osula

IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid
Inga Petuhhov E 12:15 (3. ja 4. rühm, digitaalne meedia)
Inga Petuhhov T 12:15 (1. rühm, tarkvaraarendus)
Inga Petuhhov N 12:15 (2. rühm, tarkvaraarendus)

IFI6086.DT Uurimisseminar II
Martin Sillaots 

IFI6092.DT Tarkvara testimise alused
Sille Kaupmees T

IFI6101.DT Asjade internet
Jaagup Kippar

IFI6105.DT 3D Modelleerimine II
Kalle Kivi

IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse
Hillar Põldmaa

IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis
Jaanika Meigas

IFI6203.DT Robootika
Jaagup Kippar

IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus
Jaanika Meigas T 8:15
Jaanika Meigas N 17:00
Andrus Rinde E 8:15 (inglise keeles)

IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine
Romil Rõbtšenkov (1. ja 3. rühm)
Romil Rõbtšenkov (2. ja 4. rühm)

IFI6212.DT Teoreetiline informaatika
Peeter Normak

IFI6213.DT Tarkvaraarenduse praktika
Inga Petuhhov (1. ja 2. rühm)
Inga Petuhhov (3. rühm)
Inga Petuhhov (4. rühm)

IFI6214.DT Veeb ja meediaelemendid
Andrus Rinde T 8:15 (3. rühm)
Andrus Rinde N 8:15 (4. rühm)

Master's level

In English 

In Estonian

IFI7177.DT Design of Game Assets
Mikhail Fiadotau 

IFI7306.DT Learning Game Design
Martin Sillaots 

IFI7308.DT Research Methods
Tobias Ley, Terje Väljataga, Aleksander Väljamäe 

IFI7309.DT Developing Interactive Systems
Ilja Šmorgun, Sonia Sousa 

IFI7310.DT User Experience Evaluation
Sónia Sousa, Mati Mottus 

IFI7313.DT Interaction Design Methods
Hans Põldoja 

IFI7315.DT Practice
David Lamas, Marek Mühlberg, Ottavio Cambieri, Hegle Sarapuu 

INT7045.DT Information and Knowledge Management
Sigrid Mandre

INT7046.DT Human Resource Management
Aira Lepik 

DTI7002.DT Uurimismeetodid
Martin Sillaots
Sirje Virkus

IFI7009.DT Erialaseminar
Peeter Normak

IFI7041.DT Andmeanalüüs - statistiline andmestik ja kirjeldav statistika
Taivo Tuuling N 10:15
Taivo Tuuling N 8:15
Triinu Jesmin (IFHTM)

IFI7044.DT Andmeanalüüs: Üldsitav statistika
Triinu Jesmin 

IFI7065.DT Magistritöö seminari I
Terje Väljataga, Hans Põldoja, Kairit Tammets (IFHTM)
Peeter Normak (IFITM)

IFI7066.DT Magistritöö seminari II
Terje Väljataga, Hans Põldoja, Kairit Tammets

IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös
Kairi Osula, Triinu Jesmin
Triinu Jesmin

IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika
Kairi Osula

IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis
Jaanika Hirv

IFI7202.DT Multimeediumi arendamine
Andrus Rinde 

IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus
Tanel Toova 

IFI7207.DT Digitaalne õppevara
Hans Põldoja 

INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine
Merle Laurits 

INT7126.DT Elektroonilise kirjastamise protsessid
Aile Möldre

INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad
Sigrid Mandre 

INT7155.DT Infootsing: Strateegiad ja meetodid
Elviine Uverskaja 

Doctorate level

In English 

In Estonian

IFI8101.DT Information Society Approaches and ICT Processes
Peeter Normak 

IFI8110.DT Research Trends in Human-Computer Interaction
Victor Kaptelinin 

IFI8003.DT Teadusmetodoloogia
Katrin Niglas