Mis on multimeedia ja mis on "Multimedia ToolBook".


Multimeedia on lihtsalt seletatuna teksti (text), graafika (graphics ehk ka still images), helimaterjali (sound), animatsiooni (animation) ning video (video ehk ka moving images) kombinatsioon. Kuna infot edastatakse mitut erinevat meedialiiki kasutades, siis saavutatakse suurem efekt (mõnel inimesel on nägemis- mõnel kuulmismälu). Loomulikult saab materjali esitatada ka tunduvalt atraktiivsemana.

Multimedia ToolBook” on firma “Asymetrix” toode, mis on loodud spetsiaalselt multimeedia tarkvara loomiseks (software construction kit).

“Multimedia ToolBook” võimaldab ühendada kõiki eelpool loetletud meedialiike. Talle on sisseehitatud oma tekstiredaktor kuid saab kasutada ka olemasolevaid tekstifaile (ASCII või ANSI vormingus). Olemas on ka oma graafikavahendid ning elementaarsed andmebaasi haldamisvahendid. “ToolBook 3.0” suudab importida raster- ja ka vektorgraafikat mitmes formaadis: Bitmap (bmp ja dib); Windowsi metafaile (wmf); CGM; GIF; TIFF; PCX; Corel Draw (cdr), AutoCAD DXF (dxf); PostScript (eps); Macintosh (pct); Lotus (pic); Micrografix (drw) aga ka foto CD (Photo CD) pilte.

“ToolBook’il” on oma programmeerimiskeel “OpenScript”, mis on n.ö. sündmustel põhinev (event based) ja seetõttu lihtsalt mõistetav. “OpenScript” sisaldab ka MCI (Media Control Interface) käske, mis annab võimaluse otse kasutada helifaile (wav); MIDI faile (Musical Instruments Digital Interface, mid); CD-audio plaate; animatsioonifaile (fli ja flc); AVI videofaile (Audio Video Interleaved, avi) ja videoplaate.

“Multimedia ToolBook’iga” loodav tarkvara on, nagu vihjab sõna “book”, ülesehitatud lehekülgede kaupa elektronraamatuna. Lehekülgedel eristatakse esiplaani (foreground) ja tagaplaani (background), viimane võib olla ühine mitmele erinevale leheküljele. Ühisele tagaplaanile paigutatakse kõik objektid mis peavad olema kõigil neil lehekülgedel ja esiplaanile vaid antud leheküljele kuuluvad objektid. Tagaplaani objektid paistavad esiplaanist läbi ja nii saadakse kombinatsioonina soovitud kujutis.

Kõiki objekte; joonistusi, tekstiväljasid, nuppe aga ka lehekülgi ja “raamatut” ennast saab “OpenScript” programmeerimiskeelt kasutades erinevatele sündmustele vastavalt käituma panna. Sündmusteks võivad olla nupuvajutused, hiireklõpsud, “leheküljevahetused” jne.

“Toolbook’iga” töötades eristatakse kaht erinevat tasandit: autori tasand, mis annab võimaluse luua uusi raamatuid ja muuta olemasolevaid ning lugeja tasand, mis võimaldab loodud raamatut kasutada ehk “lugeda”.


Ülevaade programmi töökeskkonnast, erinevad objektid ja nende omadused,

OpenScript programmeerimiskeel.