IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt

Hindamisviis: eksam
Õppejõud: Jaagup Kippar, Inga Petuhhov, Andrus Rinde
Toimumisaeg: kevadsemester 2020/2021 õppeaastal

Drive'i kaust tunnivideotele. Ligipääsetav TLÜ kasutajaga.

Eksam
18. juuni 2021 - praktikatööde kaitsmine.

Ajaraamid
Kontaktperioodil 1.02 - 16.05.2021. toimuvad mõned loengud / seminarid.
Poolest eksamisessioonist alates 7. - 18.06.2021. toimub tarkvara arendamine koolis klassides. Kohustuslik on nende kahe nädala jooksul viibida füüsiliselt kohal ja osaleda aktiivses arendusprotsessis. Kaugtöö ei ole aktsepteeritud. Seega mõtle palun järele - kui tead ette, et oled ära, siis jäta aine järgmisse aastasse.

Mitmel aastal on kursuse läbinud üliõpilased pannud kirja soovitusi "tulevastele põlvedele". Järgnevates failides saab nendest osasid lugeda. Soovitused on temaatiliselt organiseeritud, et vähendada korduseid. Kes nüüd ikka teiste varasemast kogemusest õppida tahab ... aga mine tea ;)
Tegevuste korraldamisest
Planeerimisest
Tööde jaotamisest
Suhtlemine meeskonnas ja sotsiaalsus
Mõtteid arendusest
Suhtlemine kliendiga
Julgustuseks juhile

Päeviku pidamise (blogimise) juhend
Tööjaotusest

2017-2020 projektid

Meeskondade info Drive'is

Projektide nimekiri

Valitud projektid

Teemad ja tunnimaterjalid

Kuupäevad Teemad ja ülesanded
1.02.21 Ainest. Sissejuhatus.
slaidid
15.03.21 Aruanne seni tehtust
Meeskonnad teevad lühikese ülevaate kontseptsioonist ja muust.
Täpsustused edaspidi.
7 - 17.06.21 Arendustegevus ülikooli arvutiklassides
Esimese päeva slaidid
18.06.21 Eksam (projektide kaitsmine)
Projektide linke (on täienemas)

Lingikogu: tarkvaraarendusest
Näide tarkvara veast (erinevad andmetüübid!), mis läks kalliks maksma.
Extreme Programming (XP)
Jaak Tepandi (TTÜ kursus) "Tarkvara kvaliteet ja standardid" loengumaterjal
UML Resource Page - UML-iga seonduvate linkide kogu
Vigadest tarkvaras. Ajalugu erinevate tarkvaravigade kohta, mis on suuremaid kaotusi põhjustanud. Kohati saksa keeles.
Martin Fowleri artiklite ja linkide kogu. Erinevatel tarkvaraarenduse teemadel.
Agile Modeling. Väle tarkvaraarendus.
Object-oriented Design (tarkvarakavandamise mustritest)
Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. Tarkvarainseneri eetikakoodeks.
Frederick P. Brooks No Silver Bullet (1987) - Essee probleemidest tarkvaraarenduses
Daniel M. Berry Why There Is No Silver Bullet

Tarkvaratehnika sõnastik

Valid HTML 4.01 Transitional