Uurimismeetodid ja andmeanalüüs

Sellele lehele olen tudengite abiga kogumas materjale, mis on abiks neile, kes huvi või vajaduse sunnil tahavad rohkem teada uurimismeetoditest ja/või andmeanalüüsist. Põhiliselt on silmas peetud nende üliõpilaste vajadusi, kes kuulavad vastavaid ainekursuseid Tallinna Ülikooli informaatika instituudis, kuid kindlasti on kogutud originaalsetest ja viidatud materjalidest kasulikke terasid võimalik leida ka kõigil teistel huvilistel.
Jõudumööda püüame kogutud materjalid ja lingid temaatiliselt grupeerida ning varustada lühikeste kommentaaridega, et hõlbustada vajaliku leidmist veebi lõputa avarustest. Teie tagasiside ja vihjed asjakohastele, kuid antud lehel veel kajastamata materjalidele, on alati teretulnud!

Palju põnevaid hetki ja püsivust teadasaamise pikal teel!
Katrin Niglas
Tallinna Ülikooli informaatika instituudi andmeanalüüsi professor