Õppematerjalid

NB! Nii andmeanalüüsi kui mitmemõõtmelise statistika kursustest on olemas videosalvestused, mida saab osta informaatika instituudist A-431!

SPSSi õppematerjal (müügil ka raamatuna informaatika instituudis A-431)
Andmetöötlus Excelis
Accessi õppematerjal

Andmeanalüüsi põhikursus – kirjeldav ja üldistav statistika

Kirjeldav statistika
Üldistav statistika
Vead ja täpsus statistikas
Joonis meetodi valimiseks
Slaidid ja videoloengud

Andmeanalüüsi jätkukursus – mitmemõõtmeline statistika

Dispersioonanalüüs (ANOVA)
Regressioonanalüüs
Klasteranalüüs
Faktoranalüüs
Diskriminantanalüüs (Kerli Koppel)
Aegread (Birgit Bollverk)
MANOVA (Epp Niinemets)
Slaidid ja videoloengud

Uurimismeetodid ja teadusmetodoloogia

Slaidid ja videoloengud

Suurem osa uurimismeetodite alaseid õppematerjale on hetkel kättesadavad ainult kursusel osalejatele IVA keskkonnas