Erialakeele kogumik

Akadeemilise sõnavara loendid

Üldakadeemiline sõnavara. Abivahend eesti keele õppeks kõrgkoolis

Helena Metslang ja Triin Kibar

Toimetaja: Ingrid Krall

Sõnavaraloend sisaldab valikut üldakadeemilise eesti keele kui teise keele õppeks
sobivaid sõnu ja väljendeid. 400-sõnaline loend on koostatud erinevate ülikoolis õpetatavate
erialade tekstide põhjal. Loend on üldakadeemiline, mitte erialaspetsiifiline, siia
on valitud üldisemad sõnad, mis on paljudel erialadel ühised.

Loendit saab kasutada:
- sõnavaraõppes ja selle planeerimisel,
- õppematerjalide ja harjutuste koostamisel,
- kursuste planeerimisel,
- iseseisvaks keeleõppeks.

Loendi koostamisel tugineti materjalis "Põhikooli ainetundide sõnavara" (Kitsnik ja Metslang 2011) esitatud süsteemile. Samast allikast saab ka ideid sõnavaraloendi kasutamiseks ja selle põhjal ülesannete koostamiseks.

Lae materjal alla ülalolevalt lingilt!