Erialakeele kogumik

Materjalid üliõpilasele

Erialakeele kogumik võimaldab praegustel ja tulevastel mitte-eesti emakeelega üliõpilastel arendada oma eesti keele oskust ülikoolisituatsioonides toimetulekuks. Selleks võiks tutvuda sagedasema akadeemilise sõnavara loendiga, kuulata loengusalvestisi ja lugeda huvipakkuva suuna näidistekste.

Akadeemilise sõnavara loend

Erialased tekstid

 • Haridusteadused
 • Humanitaarteadused ja kunstid
 • Loodusteadused ja tervis
 • Sotsiaalteadused
 • Õigusteadus
 • Kirjalik suhtlus. Näiteid kirjavahetusest õppeassistendi ja üliõpilaste vahel

Loengusalvestised koos litereeringutega

 • Loeng ja seminar. Kommunikatsioon
 • Seminar. Õpetajakoolitus
 • Loeng ja praktikum. Infotehnoloogia
 • Praktikum. Zooloogia
 • Praktika sotsiaalhoolekande asutuses
 • Infotund esmakursuslastele 1
 • Infotund esmakursuslastele 2