Erialakeele kogumik

Materjalid keeleõppejõule

Erialased tekstid
Akadeemilise sõnavara loend (Helena Metslang ja Triin Kibar)
Valik ülikooli keelesituatsioone, milles suhtlemist võib keelekursustel harjutada (Ingrid Krall, Helena Metslang ja Anastassia Šmõreitšik)
Näiteid kõrghriduses kasutatavate tekstide grammatikajoontest (Helena Metslang)
Ülikooliõppes kasutatavaid tekstiliike (Helena Metslang ja Anastassia Šmõreitšik)
Loengusalvestised (keeleõppejõule kommunikatiivsete õpieesmärkide planeerimiseks, kuulamisoskuse arendamiseks)

 

Uuringuaruanne Muukeelse tudengi keeleline toimetulek ja vajadused ülikoolis (Helena Metslang, Anastassia Šmõreitšik, 2012)